Privacy

PRIVACY STATEMENT BEAUTYSALON ASTEN                                                         

Inleiding

Beautysalon Asten neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier gebruiken en verwerken. In dit Privacy Statement leggen we je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@beautysalonasten.nl.

Wie is Beautysalon Asten?

Beautysalon Asten is de vennootschap onder firma Beautysalon Asten, kantoorhoudende Hemelberg 60 5721CP te Asten. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 61270687.

Beautysalon Asten is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beautysalon Asten de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Beautysalon Asten jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Beautysalon Asten persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beautysalon Asten voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beautysalon Asten worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde:                   Financiële administratie

Gegevens:                   Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:                  Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:            Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Beheer van Bestellingen

Gegevens:                   NAW gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW nummer

Grondslag:                  Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:            Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Afhandelen klachten

Gegevens:                   NAW gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW nummer

Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:            Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Verlenen van de dienst zelf                                   

Gegevens:                   NAW gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
                                    Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:             Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                    Afhandelen klachten

Gegevens:                    NAW gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

                                     Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:            Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Facturatie

Gegevens:                   NAW gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
                                    Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                  Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:            Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing.

Doeleinde:                   Direct marketing

Gegevens:                   Naam, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:                  Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:       Commercieel belang

Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Affiliate marketing 

Gegevens:                   Naam, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:                  Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:      Commercieel belang

Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Nieuwsbrief

Gegevens:                   Naam, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:                   Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:       Commercieel belang

Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Social marketing

Gegevens:                   Naam, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:                  Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:       Commercieel belang

Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Loyaliteitsprogramma                                               

Gegevens:                   Naam, E-mailadres, Klikgedrag

Grondslag:                  Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:       Commercieel belang

Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding.

Doeleinde:                   Cameratoezicht

Gegevens:                   Bewakingsvideo

Grondslag:                  Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:       Commercieel belang

Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Beautysalon Asten heeft gegevens van jou in bezit, omdat jij die gegevens verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal 

Rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je 

De persoonsgegevens wilt zien die bij Beautysalon Asten zijn vast gelegd, kun je een verzoek 

tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar 

Aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen, 

Kun je een verzoek hiertoe doen bij Beautysalon Asten. Je kunt verzoeken dat Beautysalon 

Asten je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Beautysalon Asten te verzoeken de 

Verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Rechten van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beautysalon 

Asten of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Beautysalon Asten te verkrijgen. Beautysalon 

Asten zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige

wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw

gegevens ook bij een andere aanbieder onder brengen.                                        

Toestemming intrekken                                                                                           

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw 

toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden

geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.

Het kan zijn dat Beautysalon Asten je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Beautysalon Asten

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beautysalonasten.nl

Beautysalon Asten zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één 

maand nadat Beautysalon Asten een dergelijk verzoek heeft ontvangen. 

Indien Beautysalon Asten je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Beautysalon Asten verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Beautysalon Asten je gegevens gebruikt, dan kun je een email sturen naar info@beautysalonasten.nl

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Beautysalon Asten jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar info@beautysalonasten.nl

Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.